Kategoriler

AKANTİT

AKANTİT ( ACANTHİTE )
 
AKANTİT 
 
acanthite mineral ile ilgili görsel sonucuacanthite mineral ile ilgili görsel sonucuacanthite mineral ile ilgili görsel sonucuacanthite mineral ile ilgili görsel sonucu      
FORMÜLÜ Ag 2 S
BÖLGELER Ovaçık Au-Ag yatağı (Ovaçık madeni), Bergama, İzmir ili, Ege Bölgesi, 
Kızıltepe formasyonu, Sındırgı, Balıkesir ili, Marmara Bölgesi, Türkiye 
Balya, Balıkesir ili, Marmara Bölgesi, Türkiye
 

 
Sertlik (mohs ölçeğinde)  2 - 2,5
Özgül Ağırlık  7,2 - 7,4
Renk  Gri, kurşuni siyah
Çizgi Rengi  Kurşun gri
Parlaklık  Made
Dilinim  Yok
Şeffalık  Opak
Kristal Sistemi  Monoklinik
Kristal Şekli
   
   
   

 

 

Ovaçık Au-Ag yatağı (Ovaçık madeni), Bergama , İzmir ili , Ege Bölgesi 

Alt Miosen andezitik-dasitik lav kubbesine ev sahipliği yapan yüksek dereceli altın içeren epitermal kuvars damarları. 
Bu lavlar güçlü adularia-serisit değişikliği ve silisleşmeyi göstermektedir. 
Orta Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve kalkerler orta-üst düzey saldırılarla kesilmişlerdir. 
Orta ila geç Miyosen açılma tektonik aktivitelerine, daha sonradan, değişken sinistral doğrultu atım bileşeniyle normal faylanma eşlik etmiştir. 
Bu faylar, epitermal kuvars damarlarının gelişimini kontrol altına almıştır. 

Düşük sıcaklıktaki epitermal dokuların (kabuklu şeritlenme, dallanmış kalsitten sonra kuvars pseudomorfları ve çok fazlı hidrotermal breşler dahil) varlığı. 
Altın, daha önce oluşmuş derin kuvars-adularia damarları ve breşlerle ilgilidir.
Mineralize edici akışkanlar: 150º ila 250ºC ve ağırlıkça% 7.0 ila 8.0 eq. NaCl. 
Kaynaklar: 2.980.000 ton 9.0 g / t Au.

 

Kızıltepe yatağı, Sındırgı, Balıkesir İli , Marmara Bölgesi

Çok Evreli Epithermal Au-Ag Mineralizasyonu, diğer mineralleri : 

BillingsleyiteKalsitkalkopiritGalenAltın  ElectrumJalpaiteLenaiteMckinstryitepolibasit, PiritKuvars KalsedonGümüşSfaleritStephanite, Uytenbogaardtite

 

 

Balya, Balikesir Eyaleti , Marmara Bölgesi

 Volkanik kayaçlardaki skarnlar ve damarlar. Pb-Zn (-Ag) çökellerinin madenciliği. Üretim, antik zamanlardan kalma, ancak ana üretim 1880-1935 arası.

Aktinolit, Alunit, Arsenopirit, Bizmut, Bornit, kalkopirit, dolomit, Epidot, Fluorit, Galena, 'Garnet, Kalsit, Hematit, Heyrovskýite, Kaolinit, manyetit, Markazit, Muskovit,  Sericite, Auripigment, Pirit, Piroluzit, Pirotin, Kuvars, Realgar, Rutil, Sfalerit,  Tellür,   tenantit, Tetrahedrit, Titanit, 'Turmalin',  Tremolit,  ZirkonDiğer Mineralleri : 
Bu kategoride henüz ürün Yok.